PUBLIKACIJOS | PUBLICATIONS

Rasa Janulevičiūtė, Irena Rudzinskienė, Danielius Balčiūnas. Lietuvos pramoninio baldų dizaino istorijos tyrimas: „Ventos“ metraščiai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2022.

ISBN 978-609-447-367-8 

Rasa Janulevičiūtė. Tadas Baginskas. Dizaino liudininkas

Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020. 

ISBN 978-609-447-346-3.

Rasa Janulevičiūtė. 10 kėdžių. Lietuvos dizaino naratyvai

Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018. 

ISBN 978-609-447-289-3.

Rasa Janulevičiūtė. Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedra 1961–1990: profesionalaus Lietuvos dizaino pagrindas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011. ISBN 978-609-447-032-5.

Mokslo straipsniai


Vario kalno valdovės virsmas: Malachitinė dėžutė pasaulinėje EXPO'70 parodoje Osakoje. In „Vizijos, legendos ir sapnai mene = Visions, Legends and Dreams in Art“. Sudarė Rūta Janonienė, Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 106 (2022): 107–134. doi: 10.37522/aaav.106.2022.119 


„Jolantos Bagdzevičienės dizainas dviejų laikotarpių kontekste“. In „Dizaino procesai = Design processes“. Sudarė Karolina Jakaitė, Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 103 (2021): 126–148. doi: 10.37522/aaav.103.2021.81.


„Kęstučio Vasiliūno ir Robertos Vaigeltaitės-V. dailininko knygų sluoksniai“. In „Materialus knygos kūnas: tradicijos ir naujovių sąveikos = The material body of the book: between traditions and innovation“. Sudarė Jolita Liškevičienė, Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 101–102 (2021): 394–423. doi: https://doi.org/10.37522/aaav.101.2021.76.


„Reprezentacijos ypatumai Rasos Baradinskienės kūryboje“. In „Moteriškoji tapatybė ir dailė Female Identity and Art“. Sudarė Ramutė Rachlevičiūtė, Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 68 (2013): 137–162.


„Viktoro Petravičiaus kūryba šiuolaikinės dailininko knygos kontekste. In „Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos = Cultural Emigration. Historical Experiences and Contemporary Issues“. Sudarė Ieva Pleikienė, Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 46 (2007): 85–91.


„Vinco Kisarausko dailininko knygos“, In „Kūrinys, menininkas, erdvė = Work of Art, Artist, Space“. Sudarė Marius Iršėnas, Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 39 (2005): 51–60.


„Religinių motyvų interpretacija šiuolaikinėje dailininko knygoje (II)“. Logos, nr. 41 (2005): 1470–176.


„Šiuolaikinė dailininko knyga: metaforos, alegorijos, simbolio reikšmė“. Knygotyra, nr. 42 (2004): 182–199.


„Religinių motyvų interpretacija šiuolaikinėje dailininko knygoje (I)“. Logos, nr. 39 (2004): 146–154.


„Lietuvių dailininko knyga: samprata ir formų įvairovė“. In „Istorinis naratyvas: problemos ir tyrinėjimai“. Sudarė Neringa Markauskaitė, Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 30 (2003): 173–192.Kiti


Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedros ištakos. Pramonės gaminių meninio konstravimo katedros įkūrimas ir edukacijos sistema = Vilnius Academy of Arts Department of Design the Beginning. Establishement of the Department of Artistic Engineering of Industrial Products and Education System“. In Feliksas Daukantas. Gyvenimas yra dizainas = Life is Design. Sudarytojos Gražina Gurnevičiūtė, Živilė Intaitė, 120130(135). Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2022. 


„Dizaino istorija kuriama šiandien. Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedrai – 60“. In Centras, nr. 1 (120) (2022): 2429


„Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedrai – 60“. In Kultūros barai, nr. 12 (2021, gruodis): 6669.


„Rasa Janulevičiūtė: ekslibrisas – romantiška meno kelionė“. In Neapčiuopiamos ekslibrisų reikšmės = The Limitless Meanings of the Ex Libris. Parodų katalogas = Catalogue of the Exhibitions. Sudarė Asta Kaktytė, 30–37. Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinsko viešoji biblioteka, 2020.

 

„Prof. Alberto Gursko kaligrafiniai ekslibrisai“, In Neapčiuopiamos ekslibrisų reikšmės = The Limitless Meanings of the Ex Libris. Parodų katalogas = Catalogue of the Exhibitions. Sudarė Asta Kaktytė, 6–13. Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinsko viešoji biblioteka, 2020.


„Profesoriaus Alberto Gursko kaligrafiniai ekslibrisai“. In Lietuvos ekslibrisui – 500: Evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos = 500 Years for Lithuanian Ex Libris: Evolution and Modern Trends. Tarptautinio forumo medžiaga = International Forum Proceedings. Sudarė Bronius Maskuliūnas ir Asta Kaktytė, 21–25. Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018.


„Viešbučio „Gintaras“ kėdė ir jos „šeima“. In  Daiktų istorijos. Lietuvos dizainas 19182018 = Stories of Things. Lithuanian Design 20182018. Sudarė Karolina Jakaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Ernestas Parulskis, Gintautė Žemaitytė, 108109. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2018.