FROM TADAS LOMSARGIS LETTERS

1999

Dailininko knyga 

IŠ TADO LOMSARGIO LAIŠKŲ

Medžio raižinys, ~ 60 × 30 × 8 cm

Knyga yra Kazio Varnelio namų-muziejaus bibliotekoje. Vilnius, Lietuva


ARTIST'S BOOK 

FROM TADAS LOMSARGIS LETTERS

WOODCUT, ~ 60 × 30 × 8 cm 

THE BOOK IS IN KAZYS VARNELIS HOUSE-MUSEUM LIBRARY. VILNIUS, LITHUANIA

Knygos puslapiai

BOOK PAGES

Atspaudai. Medžio raižinys, 64 x 94 cm

GRAPHIC PRINTS. WOODCUT, 64 x 94 cm