SPALVOTA

Grėsminga žara džiovino mėnulį. Aliejinė pastelė. 2023

Dangerous Glow Dried the Moon. Oil pastel. 2023 

Panaudojo transportabilų sinkoderį. Aliejinė pastelė. 2023

Used the Transportable Syncoder. Oil pastel. 2023

Svetimos planetos paviršius. Aliejinė pastelė. 2023

The Surface of an Alien Planet. Oil pastel. 2023

Vaivorykštinė holografika: knygos nugarėlės transformacija. 

Grėsminga žara džiovino mėnulį. Panaudojo transportabilų sinkoderį. Svetimos planetos paviršius. Aliejinė pastelė. 2023

Rainbow Holography: Book Spine Transformation. 

Dangerous Glow Dried the Moon. Used the Transportable Syncoder. The Surface of an Alien Planet. Oil pastel. 2023

Žemyn ir aukštyn tas medis tiesia savo šakas... Pastelė

Visų širdyse aš būnu... Pastelė

Nepadalintas tarp būtybių... Pastelė

Kaip vėjas kvapus iš jų miegojimo vietų... Pastelė

Visuomet jie man gieda... Pastelė

Kaip vėjas kvapus iš jų miegojimo vietų... Pastelė

Kurio šaknys yra viršuje... Pastelė

Kaip žmogus nudėvėtus drabužius atideda... Pastelė

Kaip vėjas kvapus iš jų miegojimo vietų... Pastelė

Kuriam vis tiek... Pastelė

Visur tatai turi akių... Pastelė

Gimę iš nieko... Pastelė

Pasidaręs gyvybės ugniškumu... Pastelė

Būdamas priežiūra akyje... Pastelė

Psalmė... Pastelė

Daugybė rankų... Pastelė

Šviesa čia nei saulės, nei mėnesio... Pastelė

Dalelė iš mano amžinumo... Pastelė

Kas neesmiška... Pastelė

Visur tatai turi akių... Pastelė

Neveikia ir nėra veikiamas... Pastelė, 2022

Visur tatai turi rankų... Pastelė, 2018

Rašmenų ir žodžių... Pastelė

Kaip vėjas kvapus iš jų miegojimo vietų... Pastelė

Kalbama apie... Pastelė

Prisunkdamas žeme... Pastelė