EKSLIBRISAS  | EX LIBRIS

2023 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

XVІII INTERNATIONAL EXLIBRIS COMPETITION 

EX LIBRIS – EX DILEMA  

LYUBEN KARAVELOV REGIONAL LIBRARY 

BULGARIA

X3/2

2023 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

XVІII INTERNATIONAL EXLIBRIS COMPETITION 

EX LIBRIS – EX DILEMA  

LYUBEN KARAVELOV REGIONAL LIBRARY 

BULGARIA

X3/2

2023 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

XVІII INTERNATIONAL EXLIBRIS COMPETITION 

EX LIBRIS – EX DILEMA  

LYUBEN KARAVELOV REGIONAL LIBRARY 

BULGARIA

X3/2

2023 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

XVІII INTERNATIONAL EXLIBRIS COMPETITION 

EX LIBRIS – EX DILEMA  

LYUBEN KARAVELOV REGIONAL LIBRARY 

BULGARIA

X3

2023 

Ekslibrisas

X3/2

2023 

Ekslibrisas

X3

2023 

Ekslibrisas

X3/col.

2023 

Ekslibrisas

X3/2

2023 

Ekslibrisas

X3

2023 

Ekslibrisas

X3/col.

2023 

Ekslibrisas

X3/2

2023 

Ekslibrisas

X3

2023 

Ekslibrisas

X3/col.

2022 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

INTERNATIONAL BOOKPLATE AND SMALL GRAPHIC COMPETITION FOR THE 150TH BIRTHDAY OF HEINRICH VOGELER 

GERMANY

X3/col.

2022 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

INTERNATIONAL BOOKPLATE AND SMALL GRAPHIC COMPETITION FOR THE 150TH BIRTHDAY OF HEINRICH VOGELER 

GERMANY

X3/col.

2022 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

,,Lietuviškoji gotika: Trakų estetikos ir fenomeno refleksijos“

Konkurso organizatorius: Trakų istorijos muziejus 

INTERNATIONAL EX LIBRIS COMPETITION 

“LITHUANIAN GOTHIC ART: REFLECTION ON TRAKAI’S AESTHETICS AND PHENOMENA“

ORGANIZER OF THE COMPETITION: TRAKAI HISTORY MUSEUM

X3/2

2022 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

,,Lietuviškoji gotika: Trakų estetikos ir fenomeno refleksijos“

Konkurso organizatorius: Trakų istorijos muziejus 

INTERNATIONAL EX LIBRIS COMPETITION 

“LITHUANIAN GOTHIC ART: REFLECTION ON TRAKAI’S AESTHETICS AND PHENOMENA“

ORGANIZER OF THE COMPETITION: TRAKAI HISTORY MUSEUM

X 3/2

Diplomas | DIPLOMA

2022 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

XVІII INTERNATIONAL EXLIBRIS COMPETITION 

EX LIBRIS – EX PISCATIBUS  

LYUBEN KARAVELOV REGIONAL LIBRARY 

BULGARIA 

X3/col.

2022 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

XVІII INTERNATIONAL EXLIBRIS COMPETITION 

EX LIBRIS – EX PISCATIBUS  

LYUBEN KARAVELOV REGIONAL LIBRARY 

BULGARIA 

X3/col.

2022 

Ekslibrisas parodai

„Žydų kultūros pėdsakai“ 

Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Meno skyrius  

KLAIPĖDA. LIETUVA

X3

2022 

Ekslibrisas parodai

„Žydų kultūros pėdsakai“ 

Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Meno skyrius  

KLAIPĖDA. LIETUVA

X3/2MT

2021 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

„Trakams – 700. Tapatybės beieškant: trakiečio DNR“ 

INTERNATIONAL EX-LIBRIS COMPETITION

TRAKAI 700. IN SEARCH OF IDENTITY: TRAKAI RESIDENT’S DNA 

Konkurso rengėjas: Trakų istorijos muziejus | Trakai History Museum

TRAKAI. LIETUVA

X3/col.

III premija | 3rd PRIZE 

2021 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

„Trakams – 700. Tapatybės beieškant: trakiečio DNR“ 

INTERNATIONAL EX-LIBRIS COMPETITION

TRAKAI 700. IN SEARCH OF IDENTITY: TRAKAI RESIDENT’S DNA 

Konkurso rengėjas: Trakų istorijos muziejus | Trakai History Museum

TRAKAI. LIETUVA

X3/col.

2021 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

11TH INTERNATIONAL COMPETITION EX LIBRIS BIBLIOTECA 

DI BODIO LOMNAGO 2020-2021. THE DIVINE COMEDY  

TO SELEBRATE THE 700 TH ANNIVERSARY OF THE DEATH 

OF DANTE ALIGHIERI. ITALY 

X3/col. 

2021

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

INTERNATIONAL COMPETITION 

EX LIBRIS – EX TRAINS 

LYUBEN KARAVELOV REGIONAL LIBRARY BULGARIA

X3/col.    

2013 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

1863 metų sukilimas“ 

Lietuva

INTERNATIONAL EX-LIBRIS COMPETITION

UPRISING OF 1863  

LITHUANIA

X3

III premija | 3rd PRIZE

2013 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

„1863 metų sukilimas“ 

Lietuva

INTERNATIONAL EX-LIBRIS COMPETITION

UPRISING OF 1863  

LITHUANIA

X3

2013 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

„1863 metų sukilimas“ 

Lietuva

INTERNATIONAL EX-LIBRIS COMPETITION

UPRISING OF 1863  

LITHUANIA

X3

2013 

Ekslibrisas tarptautiniam konkursui

„1863 metų sukilimas“ 

Lietuva

INTERNATIONAL EX-LIBRIS COMPETITION

UPRISING OF 1863  

LITHUANIA

X3