NUODĖMINGAS VILNIAUS TANGO | 2003

2003

Dailininko knyga 

NUODĖMINGAS VILNIAUS TANGO 

Spalvotas kartono raižinys, 180 × 180 cm 

Sukurta III tarptautinei dailininko knygos trienalei (23 NUODĖMĖS, 2003)

Trienalės kuratorius prof. Kęstutis Vasiliūnas 

Lietuva


ARTIST'S BOOK

A SINFUL VILNIUS TANGO

COLOURED CARTON CUT, 180 × 180 cm  

FOR: 3TH INTERNATIONAL ARTIST'S BOOK TRIENNIAL (23 SINS, 2003)

LITHUANIA