RASA JANULEVIČIŪTĖ | PORTFOLIO

Rasa Janulevičiūtė – dailininkė, dizainerė, dailėtyrininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Parengė mokslo straipsnių, publikacijų Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedra 1961–1990: profesionalaus Lietuvos dizaino pagrindas, 10 kėdžių: Lietuvos dizaino naratyvai, Tadas Baginskas. Dizaino liudininkas, Lietuvos pramoninio baldų dizaino istorijos tyrimas: „Ventos“ metraščiai (su bendraautoriais). Dalyvauja grupinėse ir rengia asmenines parodas. Mokslinių interesų sritys – dailė, dizainas, dailininko knyga. Meninių interesų sritys – kaligrafija, ekslibrisas, grafika, dailininko knyga.

Rasa Janulevičiūtė is an artist, designer, and art scholar. She is a member of the Lithuanian Artists’ Association. She authored a number of scholarly articles and prepared scientific monographs titled The Design Department of the Vilnius Academy of Arts, 1961–1990: The Foundation of Professional Lithuanian Design, 10 Chairs: Narratives in Lithuanian Design, Tadas Baginskas: Witness of Design, Study of the history of Lithuanian industrial furniture design: “Venta” yearbooks (with co-authors). She takes part in group exhibitions and holds solo exhibitions. Her field of study includes design and artists’ books, and her artistic interests are calli­graphy, ex­libris, graphics, and artists’ books.